Innovationen and replication

Følgende innovative skridt fremad forventes:

Innovation 1 – Udvikling af præfabrikerede slæder til affaldsenergikilder

Ingeniørkontorer, fabrikkers og bygningers energiledere ved ikke, hvilke muligheder, tekniske behov og ydeevne systemer, der eventuelt bruges til at genvinde lavtemperatur spildvarme med et DH-net.

Ved at udvikle præfabrikerede skids (forbindelser inklusive den nødvendige hydrauliske, elektriske og kontrol-/overvågningshardware og -software) sigter LIFE4HeatRecovery på at udvikle og demonstrere et sæt enheder, der er i stand til at udveksle og lagre energi med fjernvarmenetværket.

Præfabrikation, standardisering og modularitet er ejendommelige træk ved de udviklede slæder og innovative skridt fremad sammenlignet med de kendte pilotanlæg. Præfabrikerede glidesko  med dette formål og funktioner er ikke tilgængelige på markedet, så prototyper vil blive designet, fremstillet og demonstreret i rigtige fjernvarmenetværk.

 

Innovation 2 – Integration af flere spildvarmekilder

Brug af spildenergi påvirker væsentligt:

  • varmeø-effekten reduceres, da varmeafkastet genanvendes til opvarmningsformål,
  • lokale forurenende stoffer undgås fuldt ud fra enkeltbolig- og bygningskedler udskiftet.

Med hensyn til miljøpåvirkningen, når kølere afviser spildvarme i DH-net, opnås gennemsnitlige COP-niveauer mellem 4 og 6 henholdsvis i høj- og lavtemperaturnetværk (svarende til 0,25 til 0,15 kWh elektricitet brugt til at genvinde 1 kWh affald energi). De samme kølere, der afviser varme i den omgivende luft, ville vise en gennemsnitlig COP på 3 til 3,5 (0,28 til 0,33 kWh elektricitet for at afvise 1 kWh termisk energi). Der kan forventes elbesparelser mellem 15 % og 55 % spildvarmekildesiden (f.eks. supermarked, fabrik, tertiærbygning osv.).

Med reference til højtemperaturnetværk repræsenterer elforbruget beregnet ovenfor det meste af den endelige energi, der bruges til at dække slutkundens varmebehov, svarende til ca. 0,6 MWh PE forbrugt pr. MWh termisk energi leveret til kunden (med de specifikke værdier i tankerne forudsat i forrige afsnit) og 94 kg/MWh udledt CO2-ækvivalent. Sammenlignes dette med forberedelse af rumopvarmning og varmt brugsvand ved hjælp af en gaskedel, opnås omkring 60 % PE og 70 % CO2-ækvivalente emissionsbesparelser. Uden at gå i detaljer viser analysen udført i FLEXYNETS, at der opnås lignende resultater med hensyn til lavtemperatur DHC-netværk, da elforbruget til genvinding af spildvarme er lavere, men der er behov for en varmepumpe med tilsvarende elforbrug hos forbrugeren side.

 

Innovation 3 – Vurdering af TRADING-ordninger (forretningsmodeller)

På trods af de klima- og miljømæssige fordele forbundet med flere aktører, der leverer termisk energi til netværket, giver den praktiske opnåelse af dette mål praktiske udfordringer. Den distribuerede produktionstilgang giver problemer med salg af varme og styring, fordi enhver aktør, der er tilsluttet netværket, potentielt spiller rollen som både energibruger og leverandør. Det udløser dog også overgangen fra en monopolistisk ledelse til en fri markedstilstand.

Ledelsesordninger vil blive undersøgt for at fremme energiudnyttelsen fra byaffaldsvarmekilder. Sidstnævnte vil være grundlaget for forretningsmodeller (Trading Schemes), der viser, at løsningerne kan vedtages af forskellige markeder, fordi de er teknisk praktiske, juridisk egnede og økonomisk levedygtige.

 

Innovation 4 – FINANSIERINGSORDNINGER drevet af stort privat-offentligt samarbejde

LIFE4HeatRecovery bevæger sig fremad i forhold til den traditionelle offentligt finansierede infrastrukturudvikling. Den foreslår en risikobegrænsende tilgang, der er dedikeret til at tiltrække privat finansiering, baseret på pålidelige tekniske, økonomiske og skattemæssige oplysninger på den ene side og på afbalancerede pakker af privat og offentlig finansiering på den anden side.

Projektet LIFE4HeatRecovery har en klar demonstrationskarakter, da modtagerne ønsker at tage over fra tidligere laboratorie- og piloterfaring ved at teste løsninger, når de er forbundet til 4 netværk i reel skala. Vurdering af den miljømæssige og økonomiske ydeevne af fuldskalasystemer installeret i forskellige sociale og juridiske sammenhænge i Europa vil gøre det muligt at krydsbefrugte tilgangene til at rationalisere den information, der er offentlig tilgængelig og produceret af projektet, og gøre resultaterne tilgængelige til yderligere replikering.

 

Replikering

Projektet viser også høj replikeringskarakter.

Ovenstående motivation tydeliggør også behovet for en multinational tilgang, da sammenligning af flere løsninger og socioøkonomiske grænser ville være upraktisk med et lokalt eller endda et nationalt projekt.

Demonstrationen på de 4 netværk vil blive understøttet med dedikerede overvågningsaktiviteter, der er dedikeret til at vurdere både de klima-miljømæssige og de socioøkonomiske virkninger af de implementerede løsninger. Dette vil omfatte:

  • overvågning af demonstrationsnetværkene
  • simulering af gennemtrængningsscenarier for genvinding af spildvarme i form af økonomisk gennemførlighed og teknisk pålidelighed
  • udarbejdelse af markedsoptagelsesscenarier i form af lokale arbejdspladser skabt og stigning i indtægter.

Desuden vil der blive udført specifik replikationsorienteret aktivitet:

  • En database og anbefalinger til optimale konfigurationer
  • af spildvarmegenvinding Planlægning af spildvarmegenvinding hos Early Adopters (modtagere) netværk
  • Planlægning af spildvarmegenvinding hos partnerbyer (eksterne partnere) netværk
  • Udarbejdelsen af et GIS-værktøj til Muligheder for genindvinding af varme fra byaffald individuation

Resultaterne vil positivt påvirke projektmodtagerne direkte og vil blive offentliggjort.

Et eksempel på klimaanlæg, der spilder varmen i en overfyldt gade