Resultater

Fire hovedresultater forventes af de tiltag, der er implementeret af LIFE4HearRecovery:

  1. Præfabrikerede glidesko installeret.
  2. spildvarmekilder udviklet. En pålidelig database over energimæssige, miljømæssige og økonomiske resultater vil blive oprettet gennem overvågede og simulerede data. Databaserne med egnede integrationsløsninger og spildvarmekilder over territoriet vil blive gjort offentligt tilgængelige.
  3. handelsordninger undersøgt.
  4. Finansieringsordninger udviklet. Der vil blive udarbejdet en finansierings- og risikostyringsplan for forsyningsselskaber og investorer baseret på de vurderede oplysninger Finansieringsordninger.

 

LIFE4HeatRecovery foreslår en risikobegrænsende tilgang, baseret på fire hovedpunkter:

  1.  Anvendelsen af ​​pålidelige præ-konstruerede skridsko(Resultat 1)
  2.  Databaserne over integrationsløsninger og spildvarmekilder (Resultat 2)
  3.  De udvikelde handelsordninger (Resultat 3)
  4.  Den synergiske anvendelse af investeringer fra offentlige og private finanser (Resultat 4).

Følgelig, fjernvarmenetværk kan planlægges ud fra energi- og indtægtsperspektiver, baseret på pålidelige data, der stilles til rådighed.