Activiteiten

Om de doelstellingen te bereiken, worden 4 hoofdactiviteiten uitgevoerd.

 

In Activiteit 1 zullen twee benaderingen worden aangepakt en gedemonstreerd door in 4 echte warmtenetten lage temperatuur restwarmte terug te winnen:

 

  1. Directe warmteterugwinning in lage temperatuur warmtenetten
  2. Opwerking van restwarmte met warmtepompen voor hoge temperatuur warmtenetten

 

Voor elk van de demonstratielocaties worden geprefabriceerde skids ontworpen en geproduceerd, inclusief alle benodigde hydrauliek, elektrische en elektronische componenten. De skids worden ontworpen om de afvalwarmtebron op het netwerk aan te sluiten, en zullen in geselecteerde fabrieken worden gefabriceerd, voor transport en installatie op de locatie.

 

Prefabricage, standaardisatie en modulariteit zullen onderscheidende, innovatieve ontwerpfactoren zijn die ontwikkeling aandrijven. Dankzij deze strategie worden ontwerp- en installatietijd en fouten tot een minimum beperkt. Bovendien wordt vermindering van de productiekosten nagestreefd.

 

In Activiteit 2 worden managementstrategieën beoordeeld en gesimuleerd, rekening houdend met de volle complexiteit van de gebouwde omgeving, bestaand uit oude, gerenoveerde en nieuwe gebouwen.

 

Binnen deze activiteit zullen de 4 demonstratienetten worden gebruikt om levensvatbaarheid, betrouwbaarheid en tenslotte milieu- en sociaal-economische impactscenario's af te leiden door de toepassing van de projecttechnologieën in de netwerken na het einde van het project te variëren.

 

Wat Activiteit 3 betreft, vereist de aanpak om gedistribueerde bronnen van afvalwarmte te integreren een verandering van paradigma voorbij die van de huidige "monopolistische" generatie, aangezien meerdere actoren zowel de rol van energieconsument als -leverancier kunnen spelen en economisch kunnen profiteren wanneer afvalwarmte aan het netwerk wordt geleverd . Marktmechanismen zullen worden bestudeerd om thermische energie-uitwisseling op een "vrije markt" mogelijk te maken.

 

De uitwerking van marktmechanismen zal worden ondersteund door geografische gegevens over restwarmte en hernieuwbare warmtebronnen die op het grondgebied beschikbaar zijn, verzameld in een ontwikkelde GIS-tool.

 

In Activiteit 4 analyseert LIFE4HeatRecovery de lange termijn kosten voor energielevering (LCOE) en het rendement op de investering in deze technologiën (ROI) wanneer deze worden gefinancierd met een combinatie van infrastructurele fondsen, grote particuliere investeringsfondsen en door de lokale bevolking gestuurde financiering. Op basis van deze resultaten en de marktmechanismen zullen financieringsmodellen worden uitgewerkt.

Hypothese van DHC-netwerk op basis van het waterlusconcept