Doelstellingen

LIFE4HeatRecovery streeft vier hoofddoelen na.

 

DOEL 1. DEMONSTRATIE VAN DE KANS EN EFFECTIVITEIT VAN TERUGWINNING VAN AFVALWARMTE UIT MEERDERE STEDELIJKE BRONNEN

 

De nieuwe generaties warmtenetten die op zeer lage temperaturen werken, kunnen direct de warmte terugwinnen die wordt uitgestoten door koelmachines (bij ongeveer 30 tot 40 ° C, bijv. van airconditioners, koeling van supermarkten en industriële processen), om met die warmte de verwarmingsbehoeften in andere gebouwen te dekken.

 

Er bestaat echter een groot aantal 3e generatie warmtenetten op hoge temperatuur, die normaal gesproken alleen thermische energie kan terugwinnen uit industriële processen bij hoge temperatuur. In deze gevallen zijn water / water-warmtepompen op hoge temperatuur nodig om de temperatuur van de afgegeven warmte te verhogen naar het niveau in het warmtenet.

 

DOELSTELLING 2. DEMONSTRATIE VAN STRATEGIEËN VOOR BEHEER VAN EEN WARMTENET

 

Geschikt voor:

 

  • prioriteit geven aan hergebruik van restwarmte in plaats van gebruik van fossiele brandstoffen
  • interactie met het elektriciteitsnet om te onderhandelen over de beste prijzen vanuit nuts- en klantenperspectieven voor de elektriciteit die door de warmtepompen wordt gebruikt

 

DOELSTELLING 3. DE HANDELSCHEMA’S DEMONSTREREN

 

waardoor het mogelijk is om thermische energie gevoed / gekocht door / van verschillende klanten te beheren. De schema's zijn BEDRIJFSMODELLEN opgesteld door de nutsbedrijven die bij het project betrokken zijn.

 

Met LIFE4HeatRecovery nemen klanten zowel de rol van energieverbruikers als producenten op zich. Marktmechanismen zullen worden uitgewerkt met focus op de gebruiker, om daarmee sociale acceptatie te verdienen, en vervolgens de oplossing breed te kunnen invoeren.

 

DOELSTELLING 4. DE FINANCIËLE SCHEMA'S ONTWIKKELEN OM GROTE OPENBARE EN PRIVATE INVESTERINGEN VRIJ TE MAKEN

 

LIFE4HeatRecovery-activiteiten zullen ook gericht zijn op de ontwikkeling van innovatieve financieringsmechanismen op basis van publiek-private samenwerking, wat bijdraagt tot de acceptatie en grootschalige replicatie van betrouwbare businesscases. 

Droge koelers die warmte in een fabriek verspillen